Derneğin amacı, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi  Hemşirelerinin:

a)Mesleki ve bilimsel gelişimlerini arttırmak, aralarında bilgi, tecrübe ve     düşünce  iletişimini sağlamak için zemin ve imkan hazırlamak,
b)Hasta bakımının geliştirilmesinde yardımcı olmak,
c)Derneğin faaliyetlerini topluma tanıtmaktır.

Amaçların gerçekleştirilmesi için yapılacak faaliyetler:

  • Bilimsel araştırmalar yapmak,
  • Bu konuda uzmanlaşmayı teşvik etmek,
  • Hemşirelik mevkini, eğitimini geliştirmek amaçlı özel konferanslar, seminerler ve bilimsel toplantılar düzenlemek, konu ile ilgili iç ve dış literatürü izlemek, bilgi bankası kurmak,
  • Bu meslekte çalışan uzman ve üyelerin ulusal ya da uluslar arası kongrelere katılmasını sağlamak, hükümetlerin yardımını elde etmek üzere girişimlerde bulunmak,
  • Mesleki konularda konferanslar, kurslar, seminerler düzenlemek,broşür ve kitap gibi yayınlar hazırlamak, ilgili, resmi, özel ve basın-yayın kuruluşu ile işbirliği yapmak,
  • Türkiye`de benzer amaçlı çalışan başka derneklerle fedarasyon kurabilmek veya kurulmuş fedarasyonlara katılarak çalışmalarını güçlendirmek.