Sevgi TANYILDIZ

Yönetim Kurulu Başkanı

Bağver GÜNER

Başkan Yardımcısı

Sibel TOPRAK

Sekreter

Nurcan ÖNGÖR

Üye

Ülkü KAFTANCIOĞLU

Üye

Nurdan GÜDER

Üye

Mustafa EVREN

Üye